YATIRIM FIRSATLARINI KAÇIRDIĞINIZI MI DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

GAYRİMENKUL YATIRIM FONU NEDİR? YASAL ÇERÇEVESİ ve YAPISI

Gayrimenkul Yatırım Fonu, nitelikli yatırımcılardan katılma payları karşılığında toplanan paralarla, pay sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre SPK Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından belirlenmiş varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla portföy yönetim şirketleri ve gayrimenkul portföy yönetim şirketleri tarafından süreli veya süresiz olarak kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan malvarlığıdır.

Gayrimenkul yatırım fonları, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (Kanun) 54’üncü maddesi kapsamında III52.3 sayılı Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (Tebliğ) ile düzenlenmiştir.

Gayrimenkul Yatırım Fonu portföy yönetim şirketi, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) , Saklayıcı banka, Gayrimenkul değerleme şirketi, Merkezi kayıt kuruluşu (MKK) gibi farklı kurumlar tarafından paylaşılan iş süreçleriyle güvenli bir yapıya sahip.

GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARININ AVANTAJLARI & ÖZELLİKLERİ

Profesyonel ve güvenilir yöneticiler tarafından yönetilmesi;

Fonun mal varlığı kurucudan ayrıdır;

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca fon malvarlığı haczedilemez;

Üzerine tedbir konamaz ve fon malvarlığı iflas masasına dahil edilemez;

Fon malvarlığının korunması kanun ile güvence altına alınmıştır;

Gayrimenkul yatırım fonları büyük ölçekli gayrimenkullere likidite kazandırıp  gayrimenkullerin menkul kıymetleştirilmesine imkan sağlar.

Şeffaf ve iyi denetlenen bir ortamda yatırımcılara kira ve satışlardan gayrimenkul geliri elde etme olanağı sağlar.

Yabancı yatırımcılar için SPK denetiminde bir fona yatırım yapmak çok daha güvenilir olmaktadır;

Fon, kurumlar vergisi, gelir vergisi, stopaj sıfırdır.

DOWNTOWN AVM GYF KAPSAMI ve ŞARTLAR

Downtown AVM GYF; Downtown Bursa projesinde 2023 yılı ikinci çeyreğinde kapılarını açacak olan yeni nesil eğlence ve alışveriş merkezindeki ticari mülklerden oluşmaktadır.

Downtown AVM GYF’na ara faz dönemi 400.000 TL (3.175 TL Kira/Temettü Getirisi) karşılığında sahip olabilirsiniz.

 

1. Yıl ayık kira getiri hakedişi 3.175 TL olmak üzere 3 ayda 1 düzenli kira getiri ödemesi 9.525 TL
2. Yıl kira artış oranı %20 (aylık kira getiri hakedişi 3.810 TL olmak üzere 3 ayda 1 düzenli kira getiri ödemesi 11.430 TL )
3. Yıl kira artış oranı %20 (aylık kira getiri hakedişi 4.572 TL olmak üzere 3 ayda 1 düzenli kira getiri ödemesi 13.716 TL )
Sonraki yıllar kira artış oranı: TÜFE + AVM CİRO gelirinden hakediş dağıtımı
Gelirler üçer aylık temettü olarak dağıtılacaktır. İlk üç aylık temettü bedeli takip eden 4. ay’da ödenecetir.

– 1. Faz sınırlı sayıda olan katılım payları 250.000 TL (2.000 TL Kira/Temettü Getirisi) lansman fiyatı ile başlayıp satışları tamamlanmıştır.

– 2. Fazda 345.000 TL (2.750 TL Kira/Temettü Getirisi) , olarak satışlarımız tamamlanmıştır.

Downtown AVM GYF’den sisteminden ayrılmak istediğinizde aldığınız fon hissenizi 3 farklı şekilde değerlendirebilirsiniz.

1. Size ait olan fon hissesini üçüncü kişilere herhangi bir engel olmaksızın her zaman devredebilirsiniz.

2. Fon hissenizi satış yapmak üzere Atış Invest Management modeliyle tekrardan satış yapılmasını talep edebilirsiniz.
Atış Invest sizin adınıza hissenize müşteri bulup güncel fon bedelinden devir yapılmasını sağlayacaktır. Bunun karşılığında satış değeri üzerinden %3 hizmet bedeli talep edilmektedir.

3. Satın aldığınız fon hissesinin Atış Invest tarafından aşağıdaki şartlar ile iade alınması yöntemi.
· Satın alınma tarihinden minimum 1 yıl geçmiş olması gerekmektedir.
· Güncel fon payı bedelinin %20 iskontolu fiyatından, maksimum 60 gün içinde alımı yapılacaktır.
· 1 yıl içersin de iade alınan fon hisse bedeli toplam fon büyüklüğünün maksimum %10’u kadardır. İlave talepler takip eden yıl içerisinde değerlendirilir.

NASIL YATIRIMCI OLABİLİRİM?

Tüm fon başvuru süreçleriniz ofislerimizde bulunan profesyonel portföy danışmanları gözetiminde çok kolay ve hızlı yapılmaktadır.

GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARININ İŞLEYİŞ ŞEMASI

RE-PIE PORTFÖY & FON YÖNETİM ŞİRKETİ

RE-PIE PORTFÖY, 2015 yılında gayrimenkul yatırım fonu kurmak üzere (SPK) Sermaye Piyasası Kurulu’ndan yetki almış Türkiye’nin ilk gayrimenkul portföy yönetimi şirketidir.

2017 yılında ise faaliyet konusuna, girişim sermayesi yatırım fonları kurulması ve yönetimi işlerini de eklemiştir. RE-PIE PORTFÖY günümüz itibariyle Türkiye’nin en büyük alternatif portföy yönetim şirketidir.

SİZLERİ BU YATIRIM FIRSATI İÇİN OFİSLERİMİZE DAVET EDİYORUZ!

Q

Sizi Arayalım!

Detaylı bilgi vermek için portföy yöneticilerimiz sizi hemen arasın!